About

TV Sufi diwujudkan sebagai medium media digital sebagai wasilah penyampaian maklumat seperti website, penerbitan konten video melalui Youtube, penulisan melalui facebook, blog Instagram dan lain-lain untuk mencapai objektif-objektif seperti yang dinyatakan. Garapan idea yang menggunakan trend media digital yang dicadangkan ini diharapkan akan dapat memberikan kefahaman yang benar ke dalam masyarakat tentang pengamalan kaum sufi serta membentuk bangsa mulia dan bertamadun.